+38(044)300-13-08 (Звонки Бесплатно)

Бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории Украины.

RU
RU UA
Каталог товаров
0

Публічний договір купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині «WELOVEMEBEL»

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними й офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті Інтернет-магазину «WELOVEMEBEL»: https://welovemebel.com.ua (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам так і юридичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах даного Публічного договору купівлі-продажу товару.

1.     Терміни, які використовуються в договорі

1.1. Інтернет магазин "WELOVEMEBEL"- веб сторінка https://welovemebel.com.ua.

1.2. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які така особа реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар. Найменування Продавця вказується в документах про передачу Товару Покупцеві.

1.3. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України, надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар, цей Договір вважається укладеним.

1.6. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом, визначеним даним Договором.

1.7. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах, що погоджується при прийняття замовлення.

1.8. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його вартість в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомиться з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім його публікації на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання даного Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристиками матеріалу, з якого Товар проведений і з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

2.5. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару відповідно до цін, встановлених у прейскуранті.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем рахунку (номеру рахунку) при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена у виставленому рахунку.

3.4. Ціни, вказані на Сайті, можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у випадку замовлення Товару за індивідуальним замовленням.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця за банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

4.3. Покупець зобов'язується оплатити 100 (сто)% вартості Товару в день доставки згідно п.п.4.9. Договору Товару в разі наявності замовленого Товару на складі Продавця.

4.4. У разі відсутності Товару на складі Продавця, оплата Товару здійснюється наступним чином:

4.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники інтернет магазину та/або кур'єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.6. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар, Продавець залишає за собою право не поставляти (не передавати) Покупцю Товар, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усуненню з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.7. Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (ста) % вартості замовленого Товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення.

4.8. Поставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

4.9. Доставка замовленого Товару здійснюється наступними способами:

4.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

4.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторської службою, відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба.

4.12. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця.

4.13. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю, у строки, що погоджується сторонами при оформленні Замовлення на Товар та залежить від виду Товару, його габаритів, виробника, наявності чи відсутності Товару на складі Продавця, тощо .

4.14. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

4.15. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто)% оплати вартості Товару, але не пізніше фактичної дати передачі Товару Покупцю.

4.16. У випадку, передбаченому п.п. 4.9.1. даного Договору, Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні на Замовлення.

4.17. У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 - п.п. 4.9.4. даного Договору вартість доставки погоджується менеджерами Продавця у телефонному режимі за контактними даними, що зазначені Покупцем до/або на день відправки Товару.

4.18. У разі, якщо при доставці Товару Покупець відсутні у погодженому місці доставки та погоджену дату та час, Продавець має право нараховувати плату за повторну доставку відповідно до тарифів.

4.19. У випадку не отримання Покупцем Товару без поважних на те причин або відмови від отримання Товару належної якості, Покупець зобов'язується сплатити (компенсувати) Продавцю вартість витрат, які поніс Продавець на доставку такого Товару, у тому числі витрати на зворотну доставку Товару на адресу Продавця. Розмір витрат на доставку визначається виходячи з тарифів (цін) Продавця на доставку Товару або тарифів відповідної кур’єрської служби, які встановлені та діють для Продавця на доставку товару, та/або іншої експедиторської організації, якою проводиться доставка Товару до Покупця. У разі відмови Покупця компенсувати витрати, які поніс Продавець на доставку товару, у тому числі на зворотну доставку, Продавець має право утримати суму таких витрат, з суми попередньої оплати, яка сплачена Покупцем при замовленні Товару. Про вартість витрат, які підлягають компенсації з боку Покупця у разі неотримання товару належної якості без поважних на те причин, Продавець повідомляє Покупця, засобами зв'язку, які зазначені у замовленні.

4.20. У випадку не отримання Покупцем Товару без поважних на те причин або відмови від отримання Товару належної якості, який згідно Замовлення повинен бути отриманий на складі Продавця, за його зберігання на складі Продавця більш ніж 60 (шістдесят) календарних днів, Покупець зобов’язується оплачувати вартість зберігання із розрахунку 250 (двісті п’ятдесят) гривень в місяць за зберігання 1 метру кубічного Товару. В іншому випадку з 61 дня Продавець вправі самостійно реалізувати Товар.

4.21. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару у разі відсутності Товару в наявності (на складі).

5. ГАРАНТІЯ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

5.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання відповідно до законодавства України. Відрахування строку Гарантійних зобов'язань починаються з моменту поставки Товару Покупцю, що підтверджується товаросупровідними документами.

5.2. Продавець надає гарантію на Товар на строк від 12 місяців в залежності від Товару з моменту фактичного отримання Товару.

5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

5.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:

5.5. У разі виявлення істотних / прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

5.6. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається в суворій відповідності зі ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

5.8. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора. Незначна невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей не є істотним недоліком та не є підставою для повернення товару належної якості.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.

6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцю 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

6.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань по Публічного договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

7.3. Сторони домовилися, що у разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару, після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі грошові кошти частково в розмірі не більше 1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можливо припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

8.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якої є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

8.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації названої вище цілі.

8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) ознайомлений з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

8.8. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбачених цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.

8.9. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.

8.10. Покупець надати їм доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти », якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

Право власності та документи

Сайт welovemebel.com.ua та торговий знак є власністю компанії ТОВ "Компанія ТМ Дизайн" (KOMPANIYA TM DYZAIN, TOV)

ЄДРПОУ 34297426

ІПН 342974226580, номер свідоцтва 200153742

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса 01042, м. Київ, бул. Дружби народів, буд,23

Директор ТОВ "Компанія ТМ Дизайн" Колесник Марина Валеріївна

Довідка про право власності на доменне ім'яRU
RU UA
0 (800) 330-914 (Звонки бесплатно)
Каталог товаров
Корзина
0
Каталог товаров
Дякуємо за звернення!
Найближчим часом з Вами зв'яжеться наш менеджер
На головну